Συμμετοχές σε Πρωταθλήματα
Πρωτάθλημα Ημ/νία
Αγώνισμα
Θέση
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων ’91 17-04-91
ΚΟΥΜΙΤΕ ΠΑΙΔ. 1982 (-45)
Συμμετοχή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων ’93 23-05-93
ΚΟΥΜΙΤΕ ΠΑΙΔ. 1982 (+45)
ΤΡΙΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων ’95 20-05-95
ΚΟΥΜΙΤΕ ΠΑΙΔ. 1982 (+55)
ΠΡΩΤΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1996 13-10-96
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ +60
ΠΡΩΤΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1997 12-10-97
KUMITE ΠΑΙΔΩΝ +60
ΠΡΩΤΗ
Πανελλήνιο κύπελλο Παίδων-Κορασίδων ’97 26-01-97
ΚΟΥΜΙΤΕ ΠΑΙΔ. 1982 +60
ΠΡΩΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων ’97 25-05-97
ΚΑΤΑ ΠΑΙΔ. 1982
ΔΕΥΤΕΡΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων ’97 25-05-97
ΚΟΥΝΙΤΕ ΠΑΙΔ. 1982 +60
ΠΡΩΤΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1997 13-10-97
KΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΗ
Πανελλήνιο κύπελλο Παίδων-Κορασίδων ’98 14-03-98
ΚΑΤΑ ΠΑΙΔ. 1982
ΔΕΥΤΕΡΗ
Πανελλήνιο κύπελλο Παίδων-Κορασίδων ’98 15-03-98
ΚΟΥΜΙΤΕ ΠΑΙΔ. 1982 +60
ΠΡΩΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων ’98 17-05-98
ΚΟΥΜΙΤΕ ΠΑΙΔ. 1982 (+65)
ΠΡΩΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων ’98 17-05-98
ΚΑΤΑ ΠΑΙΔ. 1982
ΔΕΥΤΕΡΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νέων 1998 07-11-98
KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -75
ΠΡΩΤΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1998 28-11-98
KΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1998 29-11-98
ΚΟΥΜΙΤΕ ΠΑΙΔΩΝ +65
ΠΡΩΤΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1998 29-11-98
ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΟΥΜΙΤΕ ΠΑΙΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΩΝ 1999 02-10-99
ΚΟΥΜΙΤΕ ΕΦΗΒΩΝ -75
ΤΡΙΤΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΩΝ 1999 03-10-99
ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΟΥΜΙΤΕ ΕΦΗΒΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΩΝ 1999 29-10-99
KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -75
ΠΕΜΠΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νέων 1999 20-11-99
KUMITE ΕΦΗΒΩΝ -75
ΠΡΩΤΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΩΝ 2000 10-10-00
ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΟΥΜΙΤΕ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΤΡΙΤΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2000 30-09-00
ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΟΥΜΙΤΕ ΑΝΔΡΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΗ
Πανελλήνιο Πρωτ.Εφήβ.-Νεανίδ.&Νέων Ανδρ./Γυν 18-11-00
KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -80
ΠΡΩΤΗ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΩΝ 2003 10-02-01
KUMITE ΝΕΩΝ -75
Τρίτη
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΩΝ 2003 11-02-01
ΟΜΑΔΙΚΟ KUMITE ΝΕΩΝ
Πεμπτη
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών 10-03-01
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΠΡΩΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νέων 07-04-01
KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -80
ΠΡΩΤΗ
Πρωτάθλημα Στερεάς Ελλάδας 10-11-01
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΠΡΩΤΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10-09-01
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
Έβδομη
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΕΝΟΠΛΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2001 13-12-01
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ OPEN
ΔΕΥΤΕΡΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΕΝΟΠΛΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2001 13-12-01
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ +80
ΠΡΩΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 02-03-02
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
Συμμετοχή
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2002 28-09-02
ΚΟΥΜΙΤΕ ΑΝΔΡΩΝ -75
ΔΕΥΤΕΡΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2002 29-09-02
ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΟΥΜΙΤΕ ΑΝΔΡΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων – Νέων 02-11-02
KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -80
ΠΡΩΤΗ
Πρωτάθλημα Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας 16-11-02
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
Δεν Προσήλθε
Πρωτάθλημα Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας 16-11-02
KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ +80
Δεν Προσήλθε
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΕΝΟΠΛΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2002 15-12-02
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΠΡΩΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 25-01-03
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΔΕΥΤΕΡΗ
Περιφ.Πρωτ.Στερ.Ελλάδας Ανδρών – Γυναικών & Παίδων – Κορασίδων 24-01-04
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΠΡΩΤΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 19-10-02
ΟΜΑΔΙΚΟ KUMITE ΑΝΔΡΩΝ
Συμμετοχή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 2004 20-03-04
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΠΡΩΤΗ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΩΝ 2003 14-02-03
ΟΜΑΔΙΚΟ ΚΟΥΜΙΤΕ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
Τρίτη
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΩΝ 2003 14-02-03
KUMITE ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ -80
Συμμετοχή
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2004 13-03-04
ΟΜΑΔΙΚΟ KUMITE ΑΝΔΡΩΝ
Τρίτη
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2004 13-03-04
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
Συμμετοχή
Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 2004 07-05-04
ΟΜΑΔΙΚΟ KUMITE ΑΝΔΡΩΝ
Πέμπτη
Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 2004 07-05-04
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
Συμμετοχή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΕΝΟΠΛΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2004 19-12-04
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΠΡΩΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΕΝΟΠΛΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2004 19-12-04
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ OPEN
ΤΡΙΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 27-03-05
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΠΡΩΤΗ
Προκρ. Πανελ.Πρωτ.Στερ. Ελ. Εύβοιας & Νήσων Ανδρών – Γυναικ. 19-03-05
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΠΡΩΤΗ
Μεσογειακοί Αγώνες Καράτε 2005 25-06-05
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
Έβδομη
Πρωτάθλημα Seku 01-10-05
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΤΡΙΤΗ
Προκρ. Πανελ.Πρωτ.Στερ. Ελ.Εύβοιας & Νήσων Ανδρων – Γυναικ. 04-02-06
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΠΡΩΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 25-02-06
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΠΡΩΤΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2006 25-03-06
ΟΜΑΔΙΚΟ KUMITE ΑΝΔΡΩΝ ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΩΤΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2006 25-03-06
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
Συμμετοχή
Βαλκανικοί Αγώνες Ανδρών – Γυναικών ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 06 27-05-06
ΟΜΑΔΙΚΟ KUMITE ΑΝΔΡΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΗ
Βαλκανικοί Αγώνες Ανδρών – Γυναικών ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 06 28-05-06
ΟΜΑΔΙΚΟ KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΔΕΥΤΕΡΗ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 2006 12-10-06
ΟΜΑΔΙΚΟ KUMITE ΑΝΔΡΩΝ ΔΙΕΘΝΗ
Συμμετοχή
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 2006 12-10-06
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
Συμμετοχή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΕΝΟΠΛΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2006 09-12-06
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ OPEN
ΔΕΥΤΕΡΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΕΝΟΠΛΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2006 09-12-06
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΠΡΩΤΗ
Προκριμ.Πανελ.Πρωτ.Στερ.Ελ-Ευβοιας & Νήσων Ανδρών-Γυναικ. 27-01-07
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΔΕΥΤΕΡΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 03-03-07
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΠΡΩΤΗ
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 07 04-05-07
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
Συμμετοχή
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 07 04-05-07
ΟΜΑΔΙΚΟ KUMITE ΑΝΔΡΩΝ
ΤΡΙΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΕΝΟΠΛΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2007 09-12-07
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -80
ΠΡΩΤΗ
Προκριμ.Πανελ.Πρωτ.Στερ.Ελ.-Εύβοιας& Νήσων Ανδρών -Γυναικ. 02-02-08
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -75
ΠΡΩΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 10-02-08
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -75
ΠΡΩΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΕΝΟΠΛΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2009 06-12-09
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -75
ΔΕΥΤΕΡΗ
Πανευρωπαϊκοί Αγώνες W.I.K.F. 2009 17-10-09
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -75
ΔΕΥΤΕΡΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 2010 06-03-10
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -84
ΔΕΥΤΕΡΗ
Πανευρωπαϊκοί Αγώνες W.I.K.F. 2010 15-09-10
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -75
ΔΕΥΤΕΡΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΕΝΟΠΛΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 2010 19-12-10
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -84
ΤΡΙΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 2011 19-03-11
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -84
Συμμετοχή
Προκρ. Παν. Στερ. Ελ. Εύβοιας & Νήσων Ανδρών -Γυναικών 2011 19-02-11
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -84
ΔΕΥΤΕΡΗ
Πανευρωπαϊκοί Αγώνες W.I.K.F. 2012 28-09-12
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -75
ΔΕΥΤΕΡΗ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 2012 23-11-12
ΟΜΑΔΙΚΟ KUMITE ΑΝΔΡΩΝ ΔΙΕΘΝΗ
Συμμετοχή
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 2014 09-03-14
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -75
ΠΡΩΤΗ
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών 2015 17-01-15
KUMITE ΑΝΔΡΩΝ -75
ΠΡΩΤΗ