Άσκηση και Γυναίκα / Μέση και Τρίτη Ηλικία

Πολλές ηλικιωμένες γυναίκες καταφέρνουν κάθε χρόνο να βελτιώσουν αισθητά την ποιότητα ζωής τους μέσω της άσκησης. Η καλή φυσική κατάσταση είναι το μυστικό για το επιτυχή αυτό αποτέλεσμα. Οι γυναίκες αποτελούν στην Αμερική το μεγαλύτερο ποσοστό του ηλικιωμένου πληθυσμού – και έρευνες τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν ότι μία υγιής γυναίκα γύρω στα εξήντα πέντε σήμερα,…

Συνδεσμικές Κακώσεις : Ένα συνηθισμένο φαινόμενο

Οι συνδεσμικές κακώσεις είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο που μπορεί να υποστεί ο οποιοσδήποτε,είτε μιλάμε για ερασιτέχνη, είτε για επαγγελματία αθλητή – ασκούμενο. Οι βλάβες των συνδέσμων εντάσσονται στις κύριες και συνηθέστερες κατηγορίες τραυματισμών. Για τον λόγο αυτό θα τονίσουμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν όλοι τόσο για την πρόληψη, όσο και για την καλύτερη δυνατή…